Stor ståhei for lite bibliotek

Speaker: Bjørn Vangen. Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

Erfaringer fra Nobelinstituttets bibliotek om innføring av Alma. Hvordan opplevdes testperiode, opplæring og implementering av Alma i et lite bibliotek? Om forventninger, tro, frustrasjoner, og erfaring ved innføring av nytt system.