Rundeborddiskusjon – INGEN ANDRE SESJONER

Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Hvilken rolle skal BIBSYS ha for institusjonene? Hvilke nye roller og nye tjenester ser vi for oss etter Alma?
Oppfølging av paneldebatten på dag 1.

Det er ikke andre sesjoner mellom kl 10.30 og 11.15.