Pensumlistesystemer

Speaker: Jone Thingbø. Location: Sesjon 3 - Cosmos 3C.

BIBSYS har etter forespørsel fra sektoren arbeidet med å avklare behovet for en fellesløsning for pensumlistesystem. Vi arrangerte en samling om pensumlistesystemer 19. oktober, med blant annet presentasjon av to aktuelle systemer. Se oppsummering fra seminaret her:
http://www.bibsys.no/oppsummering-seminar-om-pensumlistesystemer/.
Oppsummering fra samlingen viser at det er interesse for å anskaffe et digitalt pensumlistesystem og at det er ønskelig at BIBSYS arbeider videre med dette.

BIBSYS vil gi en kort status på arbeidet og informere om hva som kreves for å komme videre med anskaffelsen. Vi legger opp til mye dialog med deltakerne i møte. Aktuelle spørsmål til diskusjon er videre plan og tidsplan for tjenesten. Det er også av interesse å høre hvor langt institusjonene har kommet med nødvendig avklaringer for å bli med på et innkjøpssamarbeid.