Paneldebatt: Hvilken rolle skal BIBSYS ha for institusjonene?

Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Deltakere: Johanne Raade, Norges Arktiske Universitet, Lisbeth Tangen, NTNU, Bente Andreassen, Universitetet i Oslo, Bjørn Vangen, Nobelinstiuttet, Gitte Kolstrup, Universitetet i Stavanger, Frode Arntsen, BIBSYS.

Debattleder: Erik Wold fra Kjør Debatt