Organisasjon og arbeidsflyt ved Høgskolen Sørøst-Norge – etter fusjon og etter innføring av Alma

Speaker: Kari Fagerjord. Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

Hvilke endringer i organisering og arbeidsflyt opplever vi som en konsekvens av Alma?