Nytt brukergrensesnitt i Oria

Speaker: Miri Botzer. Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Vi får en orientering om nytt brukergrensesnitt og responsivt design på Oria fra Ex Libris.