Med Alma løser vel alt seg – eller?

Speaker: Bente Saxrud. Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

Om styringsdata i fagbibliotek

Alma har landet! Hva betyr det for bibliotekenes tilgang på styringsdata? Vil hverdagen nå bli en euforie i tall og gadgets og lett-tilgjengelig statistikkgodis for noen og enhver?

Kanskje…. men Alma løser dessverre ikke alt. Vi har andre behov også – og vi møter hele tiden nye utfordringer. Fokuset endres og det er behov for kvalitetssikret dokumentasjon også på nye områder og på felt der vi tidligere ikke har hatt behov for informasjon. Alma gir oss umiddelbar tilgang til nyttig og viktig statistisk materiale gjennom statistikkdelen Analytics, men det vil også være behov for dokumentasjon på felt som ikke omfattes av biblioteksystemet. Det er ønskelig med nye vinklinger på gamle tema, og det er et mål å forenkle tilgangen til det statistiske materialet som rapporteres til ulike forvaltningsorgan.

Hva slags styringsdata er det behov for og hvor skal vi finne det? Skal man kun ha tilgang til eget tallmateriale eller også til andres institusjoners tall? Og – når noe blir lettere tilgjengelig dukker det gjerne opp nye behov. Hvordan skal vi tilnærme oss dette, og hva skal vi forvente oss av tilgjengelig statistisk materiale i tiden som kommer?