Litt klokere etter fire måneder med Alma – INGEN ANDRE SESJONER

Speaker: Magnus Carlström og Sven Strøm. Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Erfaringer og muligheter i Fulfillment.

Det er ikke andre sesjoner mellom kl 09.00 og 10.00.