Hvorfor bibliografiske data i semantisk web?

Speaker: Asbjørn Risan, Elise Conradi, Kyrre Traavik Låberg og Tarje Sælen Lavik. Location: Sesjon 3 - Cosmos 3C.

Prosjektgruppen vil vise noen fordeler ved å ha bibliografiske data i semantisk web, gjennom eksempler som:

  • Semantisk web som erstatning for dagens emneregister knyttet mot Oria.no, Asbjørn Risan, BIBSYS
  • Navigering i katalogen fra Oria, Asbjørn Risan, BIBSYS
  • Digitaliserte dokumenter i Marcus og kobling til bibligrafiske pilot-data, Tarje Lavik, UiB
  • MobilSøk-app fra UiO som erstatter Ask2-services med integrasjon mot pilot-data, Kyrre Låberg, UiO
  • Autoriteten sin rolle i den semantiske web, Elise Conradi, NB