Hvordan øke OA-andelen til 40% på under ett år?

Speaker: Vidar Rongved. Location: Sesjon 3 - Cosmos 3C.

(Egen)Arkivering av doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler i institusjonelle arkiv
Universitetet i Nordland (UiN) opprettet i januar 2015 en forskningstjeneste gjennom å etablere et prosjekt over 2 år. Prosjektet har som målsetting å oppfylle Kunnskapsdepartementets krav om å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig (Open Access). Prioriterte arbeidsoppgaver er arkivering av doktoravhandlinger og vitenskapelige tidsskriftsartikler, dvs. artikler publisert i tidsskrifter på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), i UiNs institusjonsarkiv. Innlegget vil presentere dette arbeidet og erfaringene med prosjektet så langt.