Forskningsdataadministrasjon – en praktisk tilnærming

Speaker: Karin Rydving. Location: Sesjon 3 - Cosmos 3C.

Forskningsbibliotekene har i flere år blitt oppfordret til å utvikle tjenester for databehandling i ulike former. Flere undersøkninger viser til forskningsbibliotekene som en viktig aktør for verdiskapning i forskningsdatas livssyklus ved sin moderinstitusjon. Presentasjonen tar for seg hvordan Universitetsbiblioteket i Bergen nærmet seg forskningsdata gjennom å fokusere på forskningsstøttetjenester. Spesielt innen humaniora har det ved vårt universitet vært uttrykt et behov av at den i alt større grad databaserte forskningen også krever nye tjenester fra biblioteket. Grunnleggende for oss har vært å styrke den tekniske kompetansen ved biblioteket og etablere samarbeid med interne og eksterne partnere. Kjernen i vårt arbeid er å behandle data. Det har gitt oss mulighet å etablere digitale infrastrukturer for forvaltning, deling og formidling av ulike typer datasett samt utdype rollen som kunnskapsorganisator. Arbeidet har også beriket våre publiseringstjenester. Kontakten og samarbeidet med fagmiljøer er blitt vesentlig styrket.

Universitetet i Bergen satser også tydelig på utvikling av digitale løsninger for utdanning og formidling, utvalg for forskningsinfrastruktur og nettverk for administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Biblioteket deltar aktivt i disse tiltakene. Det åpner ytterligere muligheter for biblioteket å være kreativt og relevant i utformingen av sitt tilbud.

Målet med presentasjon er å belyse utvikling, status og retning for våre forskningsstøttetjenester. Hvilke retningslinjer og prioriteringer finnes? Hvilke kompetansekrav stilles til biblioteket? Hvordan kan biblioteket bidra? Hvilke utfordringer møter vi?