Metadata i Community Zone

Speaker: Unni Knutsen. Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Langt fram, men vi er i gang.
«Alle» snakker om at metadatene i Alma Community Zone (CZ) har for dårlig kvalitet. Den relativt nyoppnevnte Alma Community Zone Management Group er nedsatt for å bevirke at kvaliteten bedres. I mandatet framgår det at gruppen blant annet skal utarbeide planer for å analysere og oppgradere eksisterende CZ-data, undersøke om det lar seg gjøre å påvirke leverandører til å sende bedre data i fortsettelsen samt etablere retningslinjer for redigering av postene i Alma. Arbeidet innebærer at gruppen må holde god kontakt både med utgivere, andre Alma-bibliotek og med utviklerne i ExLibris. Unni Knutsen er oppnevnt som medlem i Alma Community Zone Management Group og vil orientere om arbeidet så langt.