Eie eller leie?

Speaker: Solvor Solhaug og Wenche Nerbø Dahl. Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

Om brukerstyrt innkjøp av e-bøker ved NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora og samfunnsfag.

NTNU UB har siden 2012 arbeidet med brukerstyrt innkjøp. Vi startet med et prosjekt for å lære mer, og fant i løpet av prosjektperioden ut at dette var noe vi ville satse videre på. Her presenteres de erfaringene Humsambiblioteket har gjort med ulike modeller som PDA, EBA og DDA fra forlagene Cambridge og Taylor & Francis, samt aggregatorene Ebrary og JSTOR. Vi ser på arbeidsprosessene i biblioteket og på de økonomiske konsekvensene. Dessuten går vi nærmere inn på hvordan bøkene blir brukt. Er det forskjell på bøkene vi selv velger ut og de som kjøpes inn som PDA?