Digitalisering av litteraturlister og –innhald ved UiB

Speaker: Irene Eikefjord. Location: Sesjon 3 - Cosmos 3C.

Presentasjon av UiB/UBB sitt opplegg og erfaringar med digitalisering av tidlegare kompendiemateriale og uttesting av digitalt litteraturlistesystem. Som fylgje av den nye Kopinor-avtalen har UiB bygd opp ein arbeidsflyt der UB har fått ansvaret for registrering og klarering av litteraturlistemateriale i Bolk-systemet og digitalisering av dette materialet. UiB har i 2015 også gjennomført pilotprosjekt med eit digitalt litteraturlistesystem, Talis Aspire, og erfaringane med dette vil verte presentert.