Bibliotek i omstilling

Speaker: Johanne Raade. Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

– noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek.
Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet» danner bakteppe for flere kommende, pågående samt nylig fusjonerte institusjoner. Institusjoner med ulik historie, ulik fagsammensetning og ulike nedslagsfelt slås sammen. Dette påvirker også bibliotekene. UiT Norges arktiske universitet har i tre omganger slått seg sammen med Høgskoler i Nord-Norge, og er nå et universitet med mange campus og store avstander. Dette gir mange utfordringer ikke minst organisatorisk. I dette innlegget vil noen av disse bli belyst med bakgrunn Universitetet i Tromsøs fusjon med Høgskolen i Tromsø (2009), Høgskolen i Finnmark (2013) og høgskolene i Harstad og Narvik (2016).