Alma Analytics

Speaker: Pål Bakka. Location: Sesjon 1 - Cosmos 1.

Ettersom krava til dokumentasjon av verksemda var mindre då systemet vart utvikla sakna BIBSYS tenlege analysereiskapar. Pål H. Bakka har testa statistikkmodulen i det nye biblioteksystemet Alma, og vil i foredraget prøva seia noko om Alma Analytics er i stand til å gi oss betre svar på dei spørsmåla det moderne biblioteket må svara på for å setta krava til forskingsmessig og administrativt nyfikne.