Sven Strøm

Sven er senioringeniør ved Seksjon for fellestjenester NTNU.