Sven Strøm

Sven_Strøm

Sven er senioringeniør ved Seksjon for fellestjenester NTNU.