Jone Thingbø

Jone jobber hos BIBSYS og er seksjonssjef for Seksjon tjenester og leveranser.