Bente Saxrud

Bente har jobbet på Handelshøyskolen BI siden 1997. I dag med bl.a. ansvar for statistikk og styringsdata. Er bl.a. leder for UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata.