Asbjørn Risan

Asbjørn er tjenesteansvarlig for Oria og jobber for BIBSYS.