Jone Thingbø

Jone jobber hos BIBSYS og er seksjonssjef for Seksjon tjenester og leveranser.

Stine Camilla Bjerkestrand

Stine Camilla Bjerkestrand jobber med digital strategi og innhold i Netlife Research. Hun brenner for å utvikle digitale tjenester som tar brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor.

Erik Wold

Erik er programleder i firmaet Kjør Debatt, og er debattleder for paneldebatten den 15. mars med tema: hvilken rolle skal BIBSYS ha for institusjonene?

Miri Botzer

Miri is Product Manager for Primo in Ex Libris.

Matti Shem-Tov

Matti is the President and Chief Executive Officer of Ex Libris.

Asbjørn Risan

Asbjørn er tjenesteansvarlig for Oria og jobber for BIBSYS.

Vidar Rongved

Vidar er rådgiver ved Universitetsbiblioteket ved Nord universitet.

Johanne Raade

Johanne er direktør ved Universitetsbiblioteket ved UIT Norges Arktiske Universitet.

Bjørn Vangen

Bjørn er hovedbibliotekar og IT-ansvarlig for Nobelinstituttet.

Karin Rydving

Karin er seksjonssjef for digitale systemer og tjenester samt fungerende avdelingsleder for spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Pål Bakka

Pål er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Unni Knutsen

Unni er seksjonssjef ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo.

Anette Munthe

Anette er hovedbibliotekar ved HumSam-biblioteket Universitetet i Oslo.

Sven Strøm

Sven er senioringeniør ved Seksjon for fellestjenester NTNU.