Opptak og presentasjoner fra konferansen 2016

Tirsdag 15. mars

Frode Arntsen: BIBSYS Opptak / PDF

Matti Shem-Tov: Ex Libris Opptak / PDF

Asbjørn Risan: Oria – hva skjer fremover? Opptak / PDF

Stine Camilla Bjerkestrand: Tilbyr vi det brukeren vil ha? Opptak / PDF kommer

Mike Berrington: Coming trends in academic libraries – a view from a UK university Opptak / PDF

Paneldebatt Opptak

 

Onsdag 16. mars

Magnus Carlstrøm og Sven Strøm: Litt klokere etter fire månder med Alma Opptak (Carlstrøm / Strøm) / PDF

Miri Botzer, Ex Libris: Nytt brukergrensesnitt i Oria Opptak / PDF

Johanne Raade: Bibliotek i omstilling Opptak / PDF

Karin Rydving: Forskningsdataadministrasjon – en praktisk tilnærming Opptak / PDF

Fredrik Hovind Juell og Ole Andreas Solberg: Redesign av Oria Opptak / PDF

Kari Fagerjord: Organisasjon og arbeidsflyt ved Høgskolen Sørøst-Norge – etter fusjon og etter innføring av Alma Opptak / PDF

Vidar Rongved: Hvordan øke OA-andelen til 40% på under ett år? Opptak / PDF

Anette Munthe: En bedre katalog Opptak mangler / PDF

Bente Saxrud: Med Alma løser vel alt seg – eller? Opptak / PDF

Irene Eikefjord: Digitalisering av litteraturlister og –innhald ved UiB Opptak / PDF

Unni Knutsen: Metadata i Community Zone Opptak / PDF

Bjørn Vangen: Stor ståhei for lite bibliotek Opptak / PDF

Jone Thingbø: Pensumlistesystemer Opptak / PDF

Pål Bakka: Alma analytics, mangler opptak og PDF

Solvor Solhaug og Wenche Nerbø Dahl: Eie eller leie? Opptak / PDF

Tarje Sælen Lavik, Kyrre Traavik Låberg, Asbjørn Risan og Elise Conradi: Hvorfor bibliografiske data i semantisk web? Opptak (del 1 / del 2) / Presentasjoner: Tarje Sælen Lavik, Kyrre Traavik Låberg, Asbjørn Risan og Elise Conradi