Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.


På årets konferanse vil fokus være bruk av Alma/nytt biblioteksystem.

Målet er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

  • Dag 1 av konferansen foregår i plenum.
  • Dag 2 av konferansen vil inneholde parallellsesjoner.

I pausene vil det være mulig å besøke stands fra flere utstillere.

Årets programkomite har bestått av:

Anne Gry Skonnord, seksjonsleder Universitetsbiblioteket i Oslo
Ane Landøy, universitetsbibliotekar Universitetsbiblioteket Bergen
Jorunn Alstad, seksjonssjef Universitetsbiblioteket NTNU
Jone Thingbø, seksjonssjef BIBSYS
Margit Wagnild, kommunikasjonsansvarlig BIBSYS

UHR-B oppnevner de eksterne medlemmene i programkomiteen for hvert år.

Velkommen til Trondheim i mars!

BIBSYS-konferansen 2015

BIBSYS-konferansen 2014