Festmiddag

Festmiddagen finner sted i plenumssalen på konferansehotellet.

Rundeborddiskusjon – INGEN ANDRE SESJONER

Hvilken rolle skal BIBSYS ha for institusjonene? Hvilke nye roller og nye tjenester ser vi for oss etter Alma?
Oppfølging av paneldebatten på dag 1.

Det er ikke andre sesjoner mellom kl 10.30 og 11.15.

Alma Analytics

Ettersom krava til dokumentasjon av verksemda var mindre då systemet vart utvikla sakna BIBSYS tenlege analysereiskapar. Pål H. Bakka har testa statistikkmodulen i det nye biblioteksystemet Alma, og vil i foredraget prøva seia noko om Alma Analytics er i stand til å gi oss betre svar på dei spørsmåla det moderne biblioteket må svara på for å setta krava til forskingsmessig og administrativt nyfikne.

Ex Libris

Proquest and Ex Libris coming together – product strategy, organization and the value for customers.

Oria – hva skjer fremover?

Hvor er vi, hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? – Oria etter Alma og neste generasjon Oria

I denne sesjonen ser vi på hva som er status for tjenesten Oria, erfaringer etter overgangen til Alma og vi ser fremover på de planene som foreligger for tjenesten og den nye generasjonen Oria som kommer i løpet av 2016. Den nye generasjonen Oria vil også bli behandlet i større detalj i sesjonen med Miri Botzer fra Ex Libris, som finner sted på dag 2.

Redesign av Oria

Oria gir muligheter for tilpasning av brukergrensesnittet ved bruk av Back Office, CSS og JavaScript. BI har gjort tilpasninger i sin Oria-instans ut fra et brukerperspektiv.

Metadata i Community Zone

Langt fram, men vi er i gang.
«Alle» snakker om at metadatene i Alma Community Zone (CZ) har for dårlig kvalitet. Den relativt nyoppnevnte Alma Community Zone Management Group er nedsatt for å bevirke at kvaliteten bedres. I mandatet framgår det at gruppen blant annet skal utarbeide planer for å analysere og oppgradere eksisterende CZ-data, undersøke om det lar seg gjøre å påvirke leverandører til å sende bedre data i fortsettelsen samt etablere retningslinjer for redigering av postene i Alma. Arbeidet innebærer at gruppen må holde god kontakt både med utgivere, andre Alma-bibliotek og med utviklerne i ExLibris. Unni Knutsen er oppnevnt som medlem i Alma Community Zone Management Group og vil orientere om arbeidet så langt.