Fra tilskuer til aktør!

Åpningen av BIBSYS-konferansen 2015 var en imponerende paintjam-forestilling av kunstner Vegar Bakke Larsen som i løpet av ei låt på under fem minutter malte fram et bilde av Albert Einstein.

Paintjamtotal_web

Kunstner Vegar Bakke Larsen i paintjam-aksjon under åpningen av BIBSYS-konferansen 2015. #bibsys15

Under overskriften «Digitalt akademia» er alt duket for to dager med diskusjon, inspirasjon og ikke minst utveksling av erfaringer knyttet til omorganisering, opplæring, endring og omstillling. Overgangen til nytt biblioteksystem i 2016 er et tema som engasjerer de fleste som jobber i BIBSYS deltakerinstitusjoner, og flere av årets konferansedeltakere har særlige forventninger til å få høre mer om hvordan selve innføringen vil skje.

Riksarkivar Inga Bolstad var første foreleser ut og snakket nettopp om endringer og hvilke muligheter som ligger i store omstillingsprosesser. Hun startet innlegget sitt med å utfordre deltakerne til å reise seg fra plassene sine, gå rundt i salan i et par minutter uten å snakke med noen eller si et ord, for deretter å begynne å hilse på hverandre. – Kjente dere forskjellen? spurte hun fra podiet, til glede og latter fra de som deltok.

– Det handler om mennesker, og hva vi som mennesker kan utrette!

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling.

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling – og oppfordret konferansedeltakerne om å bli en aktør, ikke bare en tilskuer, i viktige endringsprosesser

Inga Bolstad ble i 2014 leder både for hele etaten og for Riksarkivet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Hun har en rekke erfaringer fra store omstillingsprosesser i tidligere jobber og delte noen av dem med BIBSYS-konferansen.

Innføringen av nytt biblioteksystem er bare en av mange endringer som vil komme innen akademia i aller nærmeste framtid.

Økende digitalisering er en generell trend i hele samfunnet,  og bruk av ny teknologi i bibliotekbransjen er bare ett eksempel på dette. Bostads råd til konferansedeltakere fra høgskoler og universiteter og akademia for øvrig var krystall klar.

– Sørg for å engasjere dere og bry dere om hverandre, vær åpen mot det nye og bli en aktør i egen organisasjon.

Endring er en del av utviklingen i de fleste bransjer og det handler om å se mulighetene og bli littegrann bedre for hver dag, avsluttet hun.

Konferansen streames live på nett og du kan følge den her.

 

 

Comments are closed.