Fortsatt utfordringer med Alma

På åpningen av konferansen kunne direktør for BIBSYS, Frode Arntsen, slå fast at Alma er live, men at både institusjonene og BIBSYS fortsatt har utfordringer med Alma. Men med CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov, som tilhører i salen kunne han, riktignok på norsk, slå fast at dialogen med Ex Libris er god for å finne løsninger og at «We’ll get along».

Frode_konf2016

Direktør for BIBSYS, Frode Artnsen

 

CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov, orienterte i sitt innlegg om sammenslåingen av Proquest og Ex Libris, og hvilke konsekvenser det får for produktporteføljen. Alma er hovedsatsingen innenfor biblioteksegmentet og Primo og Summon vil etterhvert ha en felles database.

Matti_konf2016

CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov.

 

 

 

 

 

Comments are closed.