Foredragsholdere


Mike Berrington

Mike Berrington is Deputy University Librarian (Customer Services) at Nottingham Trent University (United Kingdom) where he has overall responsibility for all customer facing services.  


Irene Eikefjord

Irene er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Bente Saxrud

Bente har jobbet på Handelshøyskolen BI siden 1997. I dag med bl.a. ansvar for statistikk og styringsdata. Er bl.a. leder for UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata.


Kari Fagerjord

Kari er biblioteksjef ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Solvor Solhaug

Solvor er universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket.


Wenche Nerbø Dahl

Wenche er universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket.


Magnus Carlström

Magnus er spesialbibliotekar ved Medisinsk bibliotek Universitetet i Oslo.


Ole Andreas Solberg

Ole Andreas er seniorbibliotekar ved biblioteket BI.


Sven Strøm

Sven er senioringeniør ved Seksjon for fellestjenester NTNU.


Anette Munthe

Anette er hovedbibliotekar ved HumSam-biblioteket Universitetet i Oslo.


Unni Knutsen

Unni er seksjonssjef ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo.


Pål Bakka

Pål er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Karin Rydving

Karin er seksjonssjef for digitale systemer og tjenester samt fungerende avdelingsleder for spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Bjørn Vangen

Bjørn er hovedbibliotekar og IT-ansvarlig for Nobelinstituttet.


Johanne Raade

Johanne er direktør ved Universitetsbiblioteket ved UIT Norges Arktiske Universitet.


Vidar Rongved

Vidar er rådgiver ved Universitetsbiblioteket ved Nord universitet.


Asbjørn Risan

Asbjørn er tjenesteansvarlig for Oria og jobber for BIBSYS.


Frode Arntsen

Frode er direktør for BIBSYS.


Matti Shem-Tov

Matti is the President and Chief Executive Officer of Ex Libris.


Miri Botzer

Miri is Product Manager for Primo in Ex Libris.


Tarje Sælen Lavik

Tarje er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Kyrre Traavik Låberg

Kyrre er overingeniør ved Universitetsbiblioteket i Oslo.


Elise Conradi

Elise er prosjektleder ved Nasjonalbiblioteket.


Erik Wold

Erik er programleder i firmaet Kjør Debatt, og er debattleder for paneldebatten den 15. mars med tema: hvilken rolle skal BIBSYS ha for institusjonene?


Fredrik Hovind Juell

Fredrik jobber som IT-konsulent ved biblioteket hos BI.


Stine Camilla Bjerkestrand

Stine Camilla Bjerkestrand jobber med digital strategi og innhold i Netlife Research. Hun brenner for å utvikle digitale tjenester som tar brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor.


Jone Thingbø

Jone jobber hos BIBSYS og er seksjonssjef for Seksjon tjenester og leveranser.