Endring i programmet

Ida Jackson fra Netlife Research har meldt avbud grunnet sykdom. Stine Camilla Bjerkestrand, også hun fra Netlife Research, vil i sitt foredrag vise hvordan du kan inkludere brukerperspektivet i arbeidet med biblioteknettsidene.

Comments are closed.