BIBSYS stipend 2015

Heidi_Kristiansen_stipendmottaker

BIBSYS stipend for 2015 gikk til Heidi Kristiansen, Høgskolen i Oslo og Akershus, for oppgaven

Brukernes forhold til sak/arkivsystemet: En casestudie i Hamar kommune

«Oppgaven har utgangspunkt i oppfatningen at sak/arkiv-systemer kan oppleves som lite brukervennlige og være til hinder for korrekt journalføring. Det er lite forskning på dette feltet og kandidaten har gjennom sin studie klart å generere ny viten om hvordan brukere forholder seg til sak/arkiv-systemet i en norsk kontekst, blant annet ved å avkrefte noen feilaktig omfatninger av hvordan disse systemene brukes.»

Thomas Sødring og Nils Pharo fra Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Comments are closed.