BIBSYS stipend 2014

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi ut et årlig stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisasjon.

BIBSYS stipend for 2014 ble tildelt Elisa Storchi fra Høgskolen i Oslo og Aksershus for oppgaven
Søk etter relevante deler i tekster med blandet innhold: gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram «Ukeslutt».

Hun har gjennomført et gjenfinningseksperiment der hun sammenligner søking i en større, sammensatt tekst med søking i enkeltavsnitt i teksten. Eksemplet hennes er metadata om magasin-programmer i NRK, der beskrivelsen av hvert innslag utgjør en mindre del av hele beskrivelsen av programmet.

Elisa_Storchi_Seunn_2

Elisa Storchi, t.h., blir gratulert med stipendet av Seunn Smith-Tønnessen, styreleder i BIBSYS.

 

 

Comments are closed.