Har du spørsmål til Oria?

Meld deg på Oria-sesjonen den 11. mars. Her vil det bli muligheter for å spørre om det du lurer på. Noen av de temaene vi vil ta opp er:

  • Status, responstid og oppetid
  • Oria og Alma
  • Planer og ny funksjonalitet

Det vil bli satt av god tid til å stille spørsmål om det som blir tatt opp og eventuelt andre forhold knyttet til Oria. Meld deg på og benytt muligheten til å spørre om det du lurer på.

Hvis du melder deg på innen 31. januar er du med i trekningen av en ipad/lesebrett.

Påmelding før 31. januar: kr 4300, etter 31. januar: kr 5300.

Påmeldingsskjema finner du her

Hva skjer på konferansen?

Vi er glade for å ønske velkommen til BIBSYS-konferansen i Trondheim den 10. og 11. mars 2015. Fra programmet kan fortelle at du vil få møte blant andre Norges nye nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, Anne-Gry Skonnord fra Universitetsbiblioteket i Oslo, Tamar Sadeh fra Ex Libris og riksarkivar Inga Bolstad. I løpet av de to dagene konferansen varer, vil du lære mer om våre systemer og løsninger og hvordan de vil bidra til økt deling og gjenbruk av kunnskap i akademia.

Du vil få høre om muligheter og behov innen undervisning, læring og forskningsdata og du blir utfordret til å ta initiativ for å støtte din institusjon på disse områdene.

Dag 1 vil bestå av innlegg i plenum, mens dag 2 vil inneholde parallellsesjoner

Tema for konferansen

Tema for konferansen er Digitalt og koblet – løsninger for akademia, og konferansen vil ha hovedfokus på det digitale akademia og innføringen av Alma. Både på dag 1 og dag 2 vil vi ha foredragsholdere og innledere som tar opp aktuelle deltema innenfor dette.