BIBSYS stipend 2015

Heidi_Kristiansen_stipendmottaker

BIBSYS stipend for 2015 gikk til Heidi Kristiansen, Høgskolen i Oslo og Akershus, for oppgaven

Brukernes forhold til sak/arkivsystemet: En casestudie i Hamar kommune

«Oppgaven har utgangspunkt i oppfatningen at sak/arkiv-systemer kan oppleves som lite brukervennlige og være til hinder for korrekt journalføring. Det er lite forskning på dette feltet og kandidaten har gjennom sin studie klart å generere ny viten om hvordan brukere forholder seg til sak/arkiv-systemet i en norsk kontekst, blant annet ved å avkrefte noen feilaktig omfatninger av hvordan disse systemene brukes.»

Thomas Sødring og Nils Pharo fra Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Fortsatt utfordringer med Alma

På åpningen av konferansen kunne direktør for BIBSYS, Frode Arntsen, slå fast at Alma er live, men at både institusjonene og BIBSYS fortsatt har utfordringer med Alma. Men med CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov, som tilhører i salen kunne han, riktignok på norsk, slå fast at dialogen med Ex Libris er god for å finne løsninger og at «We’ll get along».

Frode_konf2016

Direktør for BIBSYS, Frode Artnsen

 

CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov, orienterte i sitt innlegg om sammenslåingen av Proquest og Ex Libris, og hvilke konsekvenser det får for produktporteføljen. Alma er hovedsatsingen innenfor biblioteksegmentet og Primo og Summon vil etterhvert ha en felles database.

Matti_konf2016

CEO for Ex Libris, Matti Shem-Tov.

 

 

 

 

 

Vi er i gang

BIBSYS-konferansen  er i gang. Vi ønsker 393 deltakere velkommen til Trondheim og Clarion Hotel & Congress for to dager med informasjon, inspirasjon og utfordringer.

Se LIVE streaming fra konferansen kl 10.00

Tore_bibsyskonf2016_2

Teknisk ansvarlig for BIBSYS, Tore Bolgnes, gjør klart det siste før vi starter.

 

Endring i programmet

Ida Jackson fra Netlife Research har meldt avbud grunnet sykdom. Stine Camilla Bjerkestrand, også hun fra Netlife Research, vil i sitt foredrag vise hvordan du kan inkludere brukerperspektivet i arbeidet med biblioteknettsidene.

Programmet er klart og påmeldingen er åpnet

På konferansens første dag vil vi blant annet få en orientering om Oria, informasjon både fra BIBSYS og fra Ex Libris, vi får høre om trender i de akademiske bibliotek i Storbritannia, og vi får en paneldebatt der representanter fra bibliotekene og BIBSYS direktør skal debattere hvilken rolle BIBSYS skal ha for institusjonene i tiden fremover.

På konferansens andre dag vil mye handle om Alma og konsekvenser etter innføring. Rundeborddiskusjon står også på programmet. Der vil vi fortsette diskusjonen fra paneldebatten første dag med tema: hvilken rolle BIBSYS skal ha for institusjonene?
Vi får også høre mer om blant annet nytt grensesnitt og mobiltilpasninger i Oria.

Programkomiteen for 2016

Programkomiteen er i full gang med å skape innhold til to dager med informasjon, inspirasjon og utfordringer!

prog_komiteen_behandlet

F.v. Jorunn Alstad NTNU, Jone Thingbø BIBSYS, Ane Landøy UiB, Anne Gry Skonnord UiO, Margit Wagnild BIBSYS

 

 

 

 

Konferansen 2016

BIBSYS-konferansen for 2016 arrangeres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 15. – 16. mars.
Program og påmelding vil kunngjøres mot slutten av året.

BIBSYS stipend 2014

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi ut et årlig stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisasjon.

BIBSYS stipend for 2014 ble tildelt Elisa Storchi fra Høgskolen i Oslo og Aksershus for oppgaven
Søk etter relevante deler i tekster med blandet innhold: gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram «Ukeslutt».

Hun har gjennomført et gjenfinningseksperiment der hun sammenligner søking i en større, sammensatt tekst med søking i enkeltavsnitt i teksten. Eksemplet hennes er metadata om magasin-programmer i NRK, der beskrivelsen av hvert innslag utgjør en mindre del av hele beskrivelsen av programmet.

Elisa_Storchi_Seunn_2

Elisa Storchi, t.h., blir gratulert med stipendet av Seunn Smith-Tønnessen, styreleder i BIBSYS.

 

 

Vinner av iPad

Vinneren av iPad som ble trekt blant påmeldte pr. 31. januar er Hanne Graver Møvig, Seksjonsleder for publikumstjenester
ved HumSam-biblioteket Universitetet i Oslo. Vi gratulerer!

Fra tilskuer til aktør!

Åpningen av BIBSYS-konferansen 2015 var en imponerende paintjam-forestilling av kunstner Vegar Bakke Larsen som i løpet av ei låt på under fem minutter malte fram et bilde av Albert Einstein.

Paintjamtotal_web

Kunstner Vegar Bakke Larsen i paintjam-aksjon under åpningen av BIBSYS-konferansen 2015. #bibsys15

Under overskriften «Digitalt akademia» er alt duket for to dager med diskusjon, inspirasjon og ikke minst utveksling av erfaringer knyttet til omorganisering, opplæring, endring og omstillling. Overgangen til nytt biblioteksystem i 2016 er et tema som engasjerer de fleste som jobber i BIBSYS deltakerinstitusjoner, og flere av årets konferansedeltakere har særlige forventninger til å få høre mer om hvordan selve innføringen vil skje.

Riksarkivar Inga Bolstad var første foreleser ut og snakket nettopp om endringer og hvilke muligheter som ligger i store omstillingsprosesser. Hun startet innlegget sitt med å utfordre deltakerne til å reise seg fra plassene sine, gå rundt i salan i et par minutter uten å snakke med noen eller si et ord, for deretter å begynne å hilse på hverandre. – Kjente dere forskjellen? spurte hun fra podiet, til glede og latter fra de som deltok.

– Det handler om mennesker, og hva vi som mennesker kan utrette!

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling.

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling – og oppfordret konferansedeltakerne om å bli en aktør, ikke bare en tilskuer, i viktige endringsprosesser

Inga Bolstad ble i 2014 leder både for hele etaten og for Riksarkivet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Hun har en rekke erfaringer fra store omstillingsprosesser i tidligere jobber og delte noen av dem med BIBSYS-konferansen.

Innføringen av nytt biblioteksystem er bare en av mange endringer som vil komme innen akademia i aller nærmeste framtid.

Økende digitalisering er en generell trend i hele samfunnet,  og bruk av ny teknologi i bibliotekbransjen er bare ett eksempel på dette. Bostads råd til konferansedeltakere fra høgskoler og universiteter og akademia for øvrig var krystall klar.

– Sørg for å engasjere dere og bry dere om hverandre, vær åpen mot det nye og bli en aktør i egen organisasjon.

Endring er en del av utviklingen i de fleste bransjer og det handler om å se mulighetene og bli littegrann bedre for hver dag, avsluttet hun.

Konferansen streames live på nett og du kan følge den her.

 

 

Det nærmer seg 400 påmeldte

Det er nå nesten 400 påmeldte til årets konferanse, og fortsatt mulig å melde seg på. Påmeldingen finner du her.
Dersom du ikke har mulighet for å delta i Trondheim, kan du følge oss gjennom konferansens dag 1 på web. Vi vil streame fra åpning kl 1000 til avslutning kl 1645. Link til streaming publiseres i god tid før start. Vi gjør opptak av presentasjonene fra dag 2, og vil publisere disse på våre nettsider kort tid etter konferansens avslutning.